Over deze site ∗ Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van deze website vraagt enkel het gebruik van gezond verstand. Dat betekent onder meer dat je begrijpt dat wij ons best doen bij het maken en onderhouden van deze website, maar niet kunnen uitsluiten dat er fouten in staan. Deze informatie is natuurlijk ook niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Wij respecteren je privacy en installeren enkel functionele cookies voor analytische doelen.

Ben je van mening dat wij inbreuk maken?

Voor zover wij op deze website gebruik maken van materiaal waarop IE geclaimd zou kunnen worden dient dat gebruik uitsluitend onderwijsdoeleinden. Voor zover er tegen ons gebruik bij aspirant rechthebbenden bezwaren bestaan dan bewerken wij deze bezwaren - natuurlijk in overleg - graag tot casus voor het onderwijs. En als je echt niet bij wilt dragen aan de verspreiding van kennis, dan halen wij het werk (na vaststelling) weg.

Ja, je maakt inbreuk als je de opdrachten kopieert.

Wij treden op tegen mensen die de opdrachten kopiƫren en verspreiden (al dan niet tegen betaling). Niet omdat wij principeel tegen verspreiding van auteursrechtelijk beschermde werken zijn, maar omdat je het educatieve karakter van de website schade toebrengt als je dat doet. Het doel is namelijk om gebruikers te laten oefenen met opdrachten en niet om jou geld te laten verdienen met het verspreiden van de opdrachten en mogelijk antwoorden daarop.