E-mail > Inbox

From: Selma
Sent: 30 Nov, 2021 - 7.42
Subject: Re: Onze uitvinding en wat losse vragen

Sandertoys_-_Conclusie_Octrooi_Springtouw.pdf

Hoi,

Ik kreeg deze vraag van Rudi, onze CCO. Wil jij alvast een concept schrijven dat ik kan doorsturen naar Rudi.

Als ik het zo snel lees gaat het over de materiële eisen van het octrooirecht, argumenten tegen de octrooieerbaarheid van de genoemde vinding, de toepasbaarheid van de vinding op (brom)fietsen en de inhoud van het nieuwheidsonderzoek.

Over het tweede deel van zijn email wil ik je nog even bijpraten. Wij hebben een tijdje geleden al een octrooi aangevraagd op ons springtouw (zie voor de conclusies de bijlage). Wij hebben dat in eerste instantie gedaan in Nederland, Denemarken en Duitsland. Het bijzondere van ons springtouw is gelegen in het feit dat het prestaties van de gebruiker registreert en bijhoudt op een afleesbaar telmechanisme. De uitvinding omvat zowel het eindproduct, de samenstelling van verschillende elementen als de wijze van vervaardigen. Korte tijd na de octrooi-aanvrage is in het tijdschrift ‘Goed Spelen’ een interview met Sander opgenomen waarin het springtouw in detail worden toegelicht. Vele ondernemers in de sector lezen dit blad. Nu zien we ons dus geconfronteerd met de situaties die Rudi in zijn mailtje aangeeft.

De vraag is dus wat de juridische status van dit geheel is. En tot slot heeft hij nog wat kleine vragen. Geef daarbij steeds aan wat de grondslag van de vorderingen is en wat de kans van slagen is in het licht van mogelijke verweren?

groetjes,
Selma

Chief Legal Officier

Selma El Dahir | Legal & Compliance | Sanderteg | The Netherlands

 Please consider the environment before printing this email.


From:Rudi van Hout
Sent: 30 Nov, 2021 - 7.42
To: Selma
Subject: Onze uitvinding en wat losse vragen

Ha Selma,

Sander en ik zaten laatst nog wat met Willem en Rob door te praten over het octrooitraject van ons springtouw en wij hebben daar nog wat vragen over.

Welke eisen stelt het octrooirecht nu precies aan de octrooieerbaarheid van ons springtouw? Maakt het op dit punt verschil of het om een Nederlands (ROW 1995) of om een Europees (EOV) octrooi gaat?

Al brainstormend kwamen Willem en Sander met een paar tegenwerpingen, waar ik zelf niet goed raad mee wist. Hoe zit dat? Zouden de volgende argumenten door een concurrent met succes kunnen worden aangevoerd tegen de octrooieerbaarheid van onze vinding?

  • Het springtouw is niet octrooieerbaar, want het betreft een methode om te spelen, die als zodanig niet op het gebied van de nijverheid ligt. • Het springtouw is niet octrooieerbaar, want niet iedereen zal van een dergelijk springtouw voordeel hebben.
  • Het springtouw is niet octrooieerbaar, omdat het principe van registratie van geleverd prestaties reeds uit tal van medische toepassingen bekend is.

Willem bedacht dat deze vinding ook goed toepasbaar is op (brom)fietsen. Je moet dan simpelweg contacten op de handgrepen, trappers dan wel de motor zetten en de display aan het stuur bevestigen. Wat zouden we daarmee kunnen?

  • Kunnen wij als fabrikant van speelgoed ook een octrooi krijgen voor een toepassing op (brom)fietsen?
  • Als ook die vinding octrooieerbaar is, moeten we dan twee aparte octrooien moeten worden aangevraagd, omdat de toepassingen verschillend zijn?
  • Is er helemaal geen probleem.
  • Rob zei dat de octrooiaanvrage beide uitvoeringen kan omvatten, omdat het voor de uitvinding irrelevant is of het voortbrengsel dan wel de werkwijze wordt toegepast bij springtouwen of bij (brom)fietsen.

Toen we zaten te kijken naar het nieuwheidsrapport zagen we een vermelding staan dat onze uitvinding reeds bekend was uit een speelgoed tijdschrift, dat in 1963 in China verscheen. We wisten niet goed wat dit ‘oude’ springtouw nu precies voor onze octrooiaanvrage betekent:

Volgens Willem blijkt het principe van de uitvinding reeds door een Chinees bedacht en geopenbaard. Het door Sanderteg bedachte springtouw-met-registratie is daarom niet nieuw en dus niet octrooieerbaar.

Volgens Rob is de vinding wel nieuw en octrooieerbaar, omdat een speelgoed tijdschrift uit China voor de octrooiverlenende instantie geen normaal vakblad is.

Volgens Sander staat de Chinese publicatie wellicht in de weg aan een Chinees octrooi, maar niet aan octrooien in andere landen. Daar was de techniek immers niet bekend.

Volgens mij kan een nieuw octrooi alleen verleend worden voor een ander springtouw-met-registratie, omdat het gebruik zoals in het tijdschrift beschreven al bekend is.

Willem en Anne hebben mij verteld dat het er naar uitziet dat een aantal mensen met ons octrooi-idee aan de haal gaat. Ze hebben het volgende nu al zien gebeuren: Er is een sportschool die alsnog zijn dalende klantenkring gered ziet en hij laat nu een soortgelijk springtouw vervaardigen onder het motto: op methoden in de sfeer van sporten en spelen zijn geen octrooien mogelijk. Daarnaast is er een fysiotherapeut, die al vóór ons octrooi een soortgelijk springtouw had vervaardigd, en die zich nu verwijt dat hij destijds naar zijn kinderen heeft geluisterd die het veel te duur vonden om voor pa’s knutselwerk octrooi aan te (doen) vragen. Een ander geval is dat onze collega speelgoedmaker Chien boos is omdat zij Willem onlangs, en vóór de ingediende octrooi-aanvrage op een speelgoedbeurs uitvoerig verteld over haar idee om een dergelijk apparaat te construeren; inmiddels is haar ontwerp gereed. En tot slot nog een vraag van een Joost. Als afnemer van onze springtouwen heeft ons benaderd met een vraag ten aanzien van de verkoop van springtouwen. Deze partij koopt een partij springtouwen in Duitsland, voert ze in en gaat er in Nederland de grote winkelketens mee af.

Sorry dat mijn lijst met vragen zo lang is, maar ik had nog wat vragen liggen die ik gelijk maar even bij je neerleg.

Kun jij hier even antwoord op geven. Klopt het motto van de sportschool? Hoe zit dat met de fysiotherapeut? Kan Chien ons iets maken? Mag wat moeten wij tegen onze afnemer zeggen?

Groeten,
Rudi

Chief Creative Officer

Rudi van Hout | Board Member | Sanderteg | The Netherlands

 Please consider the environment before printing this email.